Blog Prawo karne

  • Ewa Ornacka - polska dziennikarka i scenarzystka. Z wykształcenia pedagog. Pracę dziennikarską rozpoczęła na początku lat 90. w redakcji "Głosu Szczecińskiego".

Polityka Prywatności

§1 Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sky Box Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12/4, 70- 214 Szczecin, NIP 8522612545, REGON: 361004840, wpisana do KRS: 0000548278, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zwany dalej “Administratorem”, prowadzący Portal Biznesowy www.ZbrodniaiKara.pl, zwany dalej „Portalem”.

§2 Cel zbierania Danych Osobowych

1. W sytuacji korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Jest to dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usług w Portalu. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).
2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług i zapewnienie kontaktu – podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań informacyjnych Portalu, zapewnienia kontaktu i przesyłania newslettera z aktualnymi informacjami z Portalu oraz informacji o jego rozwoju.
3. Rekrutacja - wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Administratora na adres Sky Box Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12/4, 70-214 Szczecin lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: kontakt@zbrodniaikara.pl. W sytuacji, gdy dane osobowe są niezbędne do wykonania określonej Usługi, żądanie ich usunięcia jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej Usługi.

§ 3 Pliki Cookies

1. Podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki "cookies" lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do korzystania z Portalu oraz prawidłowego świadczenia przez niego Usług.
2. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§4 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli będą tego przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu. O zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

§5 Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: kontakt@zbrodniaikara.pl